Zajmujemy się sprzedażą TYLKO I WYŁĄCZNIE UBRAŃ DAMSKICH.


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem http://lumi-shop.pl/

2. Sprzedawcą i właścicielem sklepu jest Magdalena Lewicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lumi Shop Magdalena Lewicka z siedzibą w Michałowie przy ul. Łąkowej 3 , NIP 966-211-78-17, Regon 369079398.

3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Lumi Shop Magdalena Lewicka

ul. Łąkowa 3

16-050 Michałowo

e-mail: biuro@lumi-shop.pl lub mag.lew0801@gmail.com

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

a) założenie konta z loginem i hasłem

b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

4. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

5. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

6. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

§ 3. Konto

1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

§ 4 Ceny i metody płatności

1. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które ponosi kupujący.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

47 1020 1332 0000 1902 1080 7230

Magdalena Lewicka

W tytule prosimy podać nr zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili wpływu całej należności na konto Sprzedawcy,

- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej tpay.com. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

§ 5 Wysyłka i dostawa zamówień

1. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami, z zastrzeżeniem że warunki dostawy za granice Polski powinny być uzgadniane indywidualnie ze Sprzedawcą.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w trakcie składania Zamówienia.

3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy towarów:

- przesyłka Pocztą Polską po przedpłacie,

5. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od daty zaksięgowania wpłaty na koncie .

6. Czas dostarczenia zamówionego towaru przez:

- Pocztę Polską (na terenie Polski) wynosi od 1 do 5 dni robocze,

7. Do każdego zamówionego towaru dołączany jest paragon .§ 6 Reklamacje, zwroty i wymiany

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:

Otrzymany produkt należy odesłać na adres sklepu  Lumi Shop Magdalena Lewicka, ul. Łąkowa 3, 16-050 Michałowo wraz z wypełnionym formularzem zwrotu załączanym w wersji papierowej do każdego zamówienia.

 •     zastrzegamy sobie prawo do NIE ODBIERANIA paczek wysłanych za pobraniem
 •     każdy zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony, koszt odesłania ponosi Kupujący
 •     zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu.
 •     zwrotom nie podlegają rzeczy z przeceny. Prosimy o rozsądne zakupy.

WYMIANA
Klient, który zakupił przedmiot w danym rozmiarze, chcąc wymienić go na inny rozmiar powinien odesłać zakupiony towar na adres sklepu  Lumi Shop Magdalena Lewicka, ul. Łąkowa 3, 16-050 Michałowo oraz opłacić ponownie koszt wysyłki.

§ 8. Ochrona prywatności i danych osobowych (RODO)

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach sklepu internetowego www.lumi-shop.pl

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 4. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: biuro@lumi-shop.pl.
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 5. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZAKRES INFORMACJI INFORMACJA

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest LUMI-SHOP.PL , prowadzący działalność pod firmą Lumi Shop, Magdalena Lewicka, ul. Łąkowa 3, 16-050 Michałowo NIP: 966-211-78-17

Kto jest osobą kontaktową u administratora?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z Biurem Obsługi Klienta , e-mail: biuro@lumi-shop.pl

Jaki jest cel przetwarzania  danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?

Cel przetwarzania: realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa, przeprowadzenie konkursu, opublikowanie wyników konkursu, dystrybucja nagród prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji  

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

Jak są pozyskiwane dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach), 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane

Podstawa prawna przekazania informacji

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem").

 

Załączniki:

Formularz odstąpienia od umowy

Przejdź do góry